Przedszkole nr 74
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 74 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

 • zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,
 • realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz programy własne pisane zgodnie z podstawą programową,
 • zapewnia  organizację   bezpłatnych zajęć  dodatkowych,  z   uwzględnieniem   w  szczególności potrzeb  i  możliwości rozwojowych dzieci,
 • kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
 • umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej  i religijnej,
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole,
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
 • zapewnia  wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki  nauki, wychowania  opieki,
 • przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady:
  • zaspokajania potrzeb dziecka,
  • aktywności,
  • indywidualizacji.
 
 
Wprowadził Marzena Szewczyk 23-08-2009
Aktualizujący Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 17-05-2018
Zatwierdzający Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 17-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2018
Liczba odwiedzin: 2246