Przedszkole nr 74
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 74 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedszkole Nr 74"Przy Zielonym Wzgórzu" jest Przedszkolem publicznym, które:

 • prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną,
 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17.

W godzinach tych odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela, działania podejmowane z inicjatywy dzieci, oraz zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną.

Realizacja procesu edukacyjnego w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

Naczelną zasadą w naszych działaniach to indywidualizacja i traktowanie dziecka jako niepowtarzalnej osobowości mającej prawo do rozwoju w swoim indywidualnym tempie i czasie, a rolą nauczyciela jest wspomaganie tego rozwoju.

Koncepcja pracy naszego przedszkola realizowana jest przez:

 • tworzenie warunków i sytuacji edukacyjnych dających dziecku możliwość bezpośredniego działania realizującego jego zainteresowania oraz potrzeby;
 • systematyczne stosowanie aktywnych metod pracy: "Naturalna Nauka Języka", "Edukacja matematyczna wg koncepcji prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej", "Metoda Dobrego Startu", "Pedagogika zabawy", "Ruch rozwijający" W. Sherborne, metodę C. Freineta, metoda projektów badawczych,które rozwijają twórcze myślenie dziecka;
 • angażowanie dzieci w proces empirycznego poznawania świata przez organizowanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem, organizowanie wycieczek, spacerów, obserwacje bezpośrednie ogrodu przedszkolnego i kącików przyrody;
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
 • motywowanie do uczenia się;
 • przestrzeganie praw dziecka oraz zasad i reguł opracowanych wspólnie z dziećmi i obowiązujących w przedszkolu;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój;
 • dbałość o ochronę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego przez:
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania na terenie budynku przedszkolnego i w ogrodzie przedszkolnym
  • wyposażenie sal w twórcze kąciki edukacyjne, zabawki rozwijające logiczne myślenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny, dbałość o ich estetykę i czystość
  • wyposażenie, przy dużym wsparciu rodziców i pracowników przedszkola, olbrzymiego ogrodu przedszkolnego w ekologiczny, bezpieczny sprzęt terenowy, zapewniającego rozwój aktywności ruchowej oraz pełniący funkcję poznawczą i badawczą.
 
 
Wprowadził Marzena Szewczyk 23-08-2009
Aktualizujący Kozłowska Agnieszka 17-05-2018
Zatwierdzający Kozłowska Agnieszka 17-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2018
Liczba odwiedzin: 2192
Rejestr zmian