Kanał Wyżej
Status prawny

Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie jest przedszkolem publicznym.
Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Wolskiej 79.
Organem prowadzącym Przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie
01-229 Warszawa
ul. Wolska 79
tel. (0 22) 632 23 57
NIP 527 21 34 987
REGON 013001050
EKD 853212
Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy; Ustawy Prawo Oświatowe z 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59); Ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60); Aktu założycielskiego Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie; Statutu Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie - statut do pobrania tutaj: statut


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa