Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie jest przedszkolem publicznym.

Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Wolskiej 79.

Organem prowadzącym Przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie
01-229 Warszawa
ul. Wolska 79
tel. (0 22) 632 23 57

NIP 527 21 34 987
REGON 013001050
EKD 853212

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;
  2. Ustawy Prawo Oświatowe z 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59);
  3. Ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60);
  4. Aktu założycielskiego Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie;
  5. Statutu Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" w Warszawie - statut do pobrania tutaj: statut


Wprowadził Marzena Szewczyk 2009-08-23
Aktualizujący Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 2021-03-29
Zatwierdzający Kozłowska Agnieszka (Przedszkole nr 74) 2021-03-29
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-29
Wersja standardowa